Огляд підручників з англійської мови - English Voyage

pysmenna

Сьогодні зробимо огляд підручників з англійської мови Письменної Ольги Олександрівни — філологині, професорки кафедри іноземних мов за фахом Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету. Свій багаторічний досвід викладання студентам різноманітних спеціальностей втілила у більше ніж 30 посібниках,

тематичних і професійних словниках та інших виданнях, які допомагають не лише у вивченні мови, але й у щоденній роботі широкого кола фахівців: екологів, журналістів, науковців, співробітників авіакомпаній, працівників у сфері туризму тощо, а також під час прийому на роботу.

pysmennaolga

Видання є одночасно довідковим і навчальним лексикографічним посібником. Перевагою такого видання є системний розподіл лексики у групи за семантичним принципом. Альтернативними назвами можуть бути: Everyday English. Topical Word lists або Everyday English in Topics: Dictionary. Можливе також видання у двомовному варіанті (англо-українське). Уперше видано видавництвом «Навчальна книга – Богдан» у 2012 р., обсяг 584 с. Є хітом продажів Yakaboo.

everydaypsy

Посібник призначений для поглибленого читання, перекладу й обговорення текстових матеріалів, що дають інформацію про деякі питання психології, соціології, етики й моралі. Текстові матеріали запозичені із сучасної англомовної преси, мають докладні словнички з перекладом на українську і російську мови і супроводжуються блоками питань до прочитаного, які спонукають до обміну думками й дискутування з використанням представленої тематики й лексики. Призначено як навчальний посібник для вивчення й удосконалювання англійської мови психологами, соціологами й іншими гуманітаріями; може бути використане для групової та самостійної аудиторної й позааудиторної роботи.

intertourism

Тематичний словник з міжнародного туризму. Англ.-україн.-рос. словник. INTERNATIONAL TOURISM IN TOPICS ENGL.-UKR.-RUS. DICTIONARY. Educational edition. Навч. пос. Письменна О.О.

ecological

Тримовний тематичний словник охоплює широкий перелік підтем, пов’язаний із екологією: забруднення атмосфери, землі та ґрунтів, вод, урбанізація та екологія, зміна клімату, катастрофи, медицина катастроф, біотероризм тощо. Для екологів, фахівців у сфері протидії зміні клімату, студентів ВНЗ відповідного фаху.

massmedia

Книга містить 14 розділів, що охоплюють нагальну тематику: злочинність, корупція, соціальні права, тероризм та військовідії, расові заворушення, міграційні процеси, релігійні віросповідання, тендерні питання в політиці, міжнародні контакти, екологія та стандартиздоров’я, нещасні випадки і природні катаклізми. Кожен розділ має презентаційний тематичний словник, що укладений на матеріалах преси, радіо, телебачення, Інтернету і дає можливість читати, перекладати, робитиповідомлення на задану тематику. Після словника подано вибірки з інформативних текстових матеріалів у вигляді фраз, вирізок, думок, логічно завершених текстових блоків і функціонально виправданих завдань. Засвоєння запропонованого матеріалу забезпечить свободу і широту висловлювань сучасною англійською мовою відповідно до запропонованої тематики, що є необхідною для підготовки до професійного спілкування та тестування на високому рівні володіння мовою. Призначено для філологів, перекладачів, політологів, викладачів англійської мови, студентів, слухачів мовних курсів, учнів старших класів та усіх, хто вивчає англійську мову.

examprep

Посібник призначено для широкого кола читачів, які вивчають і вдосконалюють англійську мову, студентів, слухачів курсів, викладачів. Містить оригінальні тексти різноманітної сучасної тематики, подібні до тих, які пропонуються на вступних, випускних і кваліфікаційних (тобто на рівень володіння мовою) екзаменах. До кожного тексту подається детальний англо-українсько-російський словник (Vocabulary), містяться ключові питання для перевірки розуміння прочитаного (Comprehension Check) та блок граматичних вказівок (Grammar Tips). Таким чином, граматичні труднощі, які є в тексті, мають класифікаційний опис, що значно полегшує роботу з додатковою і допоміжною літературою з граматики для більш досконалого її вивчення. Даний методичний прийом допомагає також навчитися «бачити» і «відчувати» текст, робити синтез шляхом покрокового аналізу, послідовно виробляє мовне «чуття» і лінгвістичний підхід до мовного матеріалу.

reading

Посібник містить інформативні матеріали для перекладу, реферування, анотування та обговорення з тем: “Основи економічної теорії”, “Міжнародна торгівля”, “Міжнародний маркетинг”, “Фінанси та бухгалтерський облік”, “Транспорт і транспортні перевезення”, “Міжнародний менеджмент, найм та підготовка спеціалістів”. Тексти з сучасної фахової та періодичної літератури супроводжуються англо-українсько-російськими словничками, ключовими питаннями для допомоги у роботі над перекладом, перевірки розуміння прочитаного і для виділення підтем до обговорення. Для фахівців і студентів старших курсів економіко-фінансових та менеджерських спеціальностей.

naukovespilkuvannya

Ця книга є експрес-курсом з наукової англійської мови для науковців і тих, хто планує займатись науковою роботою. Книга містить покрокову лінгвістичну тематичну інформацію для відповідних ситуацій наукового спілкування, усного і письмового, рекомендації до мовної обробки матеріалів, зразки перекладів, інформативні словнички і тексти, практичне розуміння яких контролюється переліком запитань.

expresscourse

Граматичний експрес-довідник є результатом багаторічного аналізу граматичних помилок абітурієнтів на вступних іспитах, студентів заочної та дистанційної форм навчання у контрольних роботах, залікових тестах. Він містить узагальнення-конспекти з програмного граматичного матеріалу у вигляді інформативних тематичних таблиць і схем за основними розділами курсу англійської граматики з різноплановим ілюстративним матеріалом. Рекомендується для абітурієнтів, студентів заочних та дистанційних форм навчання, зокрема вищих технічних та економічних закладів, всім, хто вивчає англійську мову на мовних курсах та самостійно.

Предложения на перевод с озвучкой
Аудиодиалоги на английском с озвучкой
Correct the mistakes. Error Hit list 2.
Типичные ошибки в английском. Beginner Top 10.
Типичные ошибки в английском. Elementary Top 10.
Типичные ошибки в английском. Intermediate Top 10.
Типичные ошибки в английском. Upper-Intermediate Top 10.

Огляд підручників з англійської мови

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *